Elling Å
Angelverein für Frederikshavn und Umgebung

Brudte skyer 6° C

Gehen Sie zu Produkten
elling_aa.jpeg
Jahreszeit: 01.03 zu 15.11

Elling å er i sit forløb meget varieret, fra smalle stryg til brede nærmest sø lignende strækninger


Nedstrøms skagensvej kan der ofte fanges friske opgangsfisk.

De fleste vælger at køre til "Engen" nedstrøms jernbanen, kør fra Elling mod Strandby i rundkørslen på Skagensvej, lige efter jernbanen køres til højre af grusvejen til pumpestationen hvor der kan parkeres.

Ved pumpehuset er et lille læskur hvor der ofte i sommerperioden kan træffes andre lystfiskeri sidst på aftenen


Nedstrøms Skagensvej kan åen ved lav vandføring godt være uden særlig strøm.

Der kan fiskes med blink, spinner og wobler

Aften og natfiskeriet dyrkes også af flere fluefiskere på strækningen


Fra Mariendals mølle til Skagensvej har åen flere dybe høller og underskårne brinker. Der fanges hvert år flere rigtig flotte havørreder på dette stræk

Det er primært fiskeri med spinnere, blink og wobler der dyrkes på dette stræk, men fluefiskeriet kan også lade sig gøre på en del af strækningen


Opstrøms Mariendals mølle og til jernpladebroen på Stabækvej kan der fiskes i Elling plantage.

Det første stykke opstrøms Mariendals mølle er ret bred og langsomt flydende.

Længere oppe i plantagen smaller åen ind og får igen mere hastighed på strømmen

Primært dyrkes der fiskeri med spinnere, blink og wobler og fluefiskeriet kan være svært på store dele af strækningen


Fra jernpladebroen og til Kvisselvej får åen igen en god strømhastighed, der findes flere gode sving og dybe høller

Flere steder er åen dybt skåret i terræn og derfor må visse stræk springes over

Åen kan her fiskes med spinnere, blink og wobler, og på visse stræk kan der fiskes med flue


Fra Kvisselvej til Nygårds mølle er især det øverste af strækningen meget besøgt

Fra Nygårds mølle og nedstrøms kan der fint fiskes med flue, mens det længere nede mod Kvisselvej bliver besværliggjort

Hele strækningen har mange dybe høller og gode sving og kan fint fiskes med spinnere, blink og wobler


Kort over fiskevand:

Regeln und Vorschriften

Fischarten

Forelle
Meerforelle

Finde deinen Weg