Bangsbo Å
Angelverein für Frederikshavn und Umgebung

Spredte skyer 20° C

Gehen Sie zu Produkten
bangsbo1.jpeg
Jahreszeit: 01.03 zu 15.11

Bangsbo å er meget påvirket af nedbør, den stiger ret hurtigt efter kraftigt nedbør men vandstanden falder ret hurtigt igen som følge af åens store fald på især den nederste del af vandløbet


Nedstrøms Bangsbo Museum er der flere sving og dybe høller som kan fiskes med små blink, spinnere og woblere. Fluefiskeri kan på denne strækning være besværligt grundet bevoksning og åens forløb


Inde i selve dyrehaven er bevoksningen ved åen lav, der er enkelte mindre buske og en del træer på visse strækninger. Derfor kan der fint fiskes med både spin og flue i dyrehaven

Der kan være en del sandvandring, og derfor skal der ledes efter dybe høller og underskårne brinker


Fra Grelshedevej og til spejderhytten på Vrangbækvej kan der fiskes med små blink, spinnere og wobler. Der er meget bevoksning og det besværliggør fluefiskeriet


Opstrøms Ravntoftvej lukker åen i store dele af året til af bevoksning, og derfor fiskes der meget lidt på denne strækning

Regeln und Vorschriften

Fischarten

Forelle
Meerforelle

Finde deinen Weg