Lerkenfeld Å
Sportsfiskerforeningen Pirken

Få skyer 8° C

Gehen Sie zu Produkten
DSCF4606 copy.jpg
Jahreszeit: 16.01 zu 15.11


Alt grej skal desinficeres før fiskeri påbegyndes" ved køb af dagkort og gæstekort. 

Der kan købes desinficering middel ved at skrive til pirken1956@gmail.com 


Sportsfiskerforeningen Pirken stiftet i 1956. Pirken råder over fiskeretten på ca. 11 km. af Lerkenfeld å. Åen er en rigtig ørred å. Her fanges havørred, bækørred og regnbueørred. Åen er meget varieret med strækninger af ureguleret å-løb og dybe huller.

Højslev Mølle til Østrup

Fiskeret på begge sider af åen. Nordsiden af åen fra Højslev mølle og nedstrøms indtil Årupgårdene. På sydsiden fra Højslev mølle til vejbroen Aars-Aalestrup. Åens forløb varier mellem reguleret og ureguleret. Gode sving med dybehuller og stenstryg. Her kan der fanges havørred, bækørred og regnbueørred.


For info og regler se: www.pirken.dk

Kort overfiskevand

Regeln und Vorschriften

Fischarten

Forelle
Meerforelle

Finde deinen Weg