Vidå
Sportsfiskerforeningen Vidå

Spredte skyer 6° C

Gehen Sie zu Produkten
DSC_0146.jpg
Jahreszeit: 16.04 zu 31.10


Vidå, som har givet foreningen sit navn, dannes ved sammenløbet af Arnå og Hvirlå ved Emmerske ca. 3 km øst for Tønder by. Vidåen er inddiget på hele strækningen fra Emmerske til Tønder og herfra videre til Rudbøl. Vidåen byder på alsidige muligheder for lystfiskeri, lige fra medefiskeri efter fredfisk og ål og til fiskeri efter laks og havørred. Åen er på nogle stræk meget stilleflydende og efter Grønåens udløb syd for Tønder by mere livlig. Fra Lægan bådehavn og vestpå har åen nærmest flodkarakter og fiskeriet foregår her udelukkende fra båd. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten fra Emmerske bro til Rudbøl bro.


Havørred/Laks: Tidligere startede fiskeriet efter havørreder med grønlænderfiskeriet i januar/februar måned. Nu fanges de fleste havørreder i perioden april til oktober. Der fiskes mest med spinner og wobler, men også fluefiskeri og fiskeri med orm anvendes. Der er de seneste år konstateret en øget opgang af laks.


Medefiskeri. For medefiskeren er Vidåen et sandt eldorado. Åen rummer en af Danmarks artsrigeste fiskebestande. Der kan fanges bl.a. ål, aborre, skalle, brasen, suder, rimte osv. – man ved faktisk aldrig hvad der bider på. Det er åens stille stræk nedstrøms Tønder by og omkring Lægan bådehavn, som tiltrækker medefiskerne. Har man adgang til en båd, er der gode muligheder i Magisterkogen fra Lægan til Rudbøl sø.


Gedde og sandart. Vidåen rummer en bestand af store gedder. Specielt i Magisterkogen har geddefiskeriet udviklet sig i de senere år. Dørgefiskeri og fiskeri med agnfisk giver de bedste resultater. I aftentimerne fiskes der efter sandart ligeledes med naturlig agn og ved dørgning.

Fischarten

Barsch
Bream
Pike
Meerforelle
Lachs
Zander
Skalle

Finde deinen Weg