Grønå
Sportsfiskerforeningen Vidå

Brudte skyer 15° C

Gehen Sie zu Produkten
DSCF4606 copy.jpg
Jahreszeit: 16.04 zu 31.10

Grønå, er Vidås største tilløb. Grønåen er med sine dybe sving på det nederste stykke et yndet havørredvand. Der fiskes med blink og spinner samt med flue ligesom i Vidåen nedstrøms udløbet. Opstrøms Vindtvedkanalens udløb bliver Grønåen smallere og dybere med mange flotte sving og høler. Her findes en bestand af bækørreder og stalling. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten fra Slogsås og Ugebæks sammenløb ved Saksborg til udløbet i Vidåen sydfor Tønder by ( undtaget er stykket øst for broen Lydersholmvej samt Noldestykket og den sydlige bred fra Saksborg til Hajstrup og enkelte parceller øst for Hajstrup).

Fischarten

Forelle
Meerforelle
Lachs

Finde deinen Weg