Hvirlå
Sportsfiskerforeningen Vidå

Brudte skyer 9° C

Gehen Sie zu Produkten
DSCF4355.JPG
Jahreszeit: 16.04 zu 31.10

Hvirlå, er et af vidå-systemets mindre tilløb. Her fiskes fortrinsvis efter bækørred og stalling og ål, men laks og havørred kan også træffes her. Lav vandstand kan besværliggøre fiskeriet i sommerperioden, hvor kendskab til de gode standpladser er en fordel. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten i Hvirlå fra Emmerske bro til broen ved Hostrup Præstegård

Fischarten

Ål
Forelle
Meerforelle
Lachs
Europäische Äsche

Finde deinen Weg