Brøns Å
Fiskerifor. for Brøns Å m. tilløb

Sne 1° C

Gehen Sie zu Produkten
banner.jpg
Jahreszeit: 01.03 zu 31.10

Brøns Å er et mindre vandløb, der ligger mellem de to større naboer, Brede å og Ribe å. Her findes efterhånden en god bestand af laks, og af og til fanges der også havørreder.

Fischarten

Ål
Forelle
Pike
Meerforelle
Lachs

Finde deinen Weg